C6:24

                                                                            
 
(Rubrik:)        Österhaninge Sochn                                                        
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Åbrunna   Skattehemman  1                                                  
B            Norregärdet   uthsäde                                        14 tunnor      
C            Södergärdet   uthsäde                                       11 ¾ tunna   
D            Engh til höö                                                       80 lass          
              Föreskrevne hemman hafer                                                    
              nogorlunda skogh till                                                               
              trinne och stöör.                                                                     
                                                                                                            
E             Österhaninge Prästegårdh.                                                      
F             Norregärdett    uthsäde                                     11 tunnor      
G            Södergärdet     uthsäde                                     15 tunnor      
H            Engh til Prästegården
 
I              Än en äng til prästegården                                                       
K           Än en Enghage                                                                       
L             Än en Eng liten til Prästgården     100 lass                              
               Til Prästgården är Skogh                                                        
              och Uthmark til nödh-                                                            
              tårfften.                                                                                  
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Här taga Kalswijk ägor wedh.                                                              
Sandhjordh                                                                                          
1638 af Sven Månsson                                                                         
Här taga Or-mesta ägor wedh