C6:28

                                                                            
 
(Rubrik:)        Österhaninge Sochn                                                        
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Lundby  Skattehemman  3                                                     
B            Norregärdet  uthsäde                                         19 tunnor      
         1.   Wästergården uthsäde i Norregär-                                          
              dett                                                                   13 ½ tunna   
         2 och 3 och Skatte  2.   hwar                                 6 ½ tunna     
C            Södergärdet  uthsäde                                         27 tunnor      
              Uthsäde till Wästergården i bemälte                                       
              gärdett                                                              18 tunnor      
              Til the andre tw hemanen                                   9 tunnor        
              hwarthera.                                                                              
D            Lunby Engh        höö til storegård 40 lass          
                                          til huar dhe andre                   20 lass          
E             En Uthiord til Kalfzwijk                                     2 tunnorland 
               Föreskrevne heman hafwa gott uthrumme                               
              bådhe til timmer och annan skogh.                                          
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
På dhenne sijdan tager Aleby Engh wedh.                       
På dhenne sijdan taga Kalfzwijkz ägor wedh.