C6:29

                                                                            
 
(Rubrik:)        Sotholms Häradt   Österhaninge Sochn                           
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Möreby.   Skattehemman   2.                                                
              Äro lijka stora både i åker och Engh.                                      
B            Östergärdett    uthsäde                                      17 tunnor      
C            Wästergärdett och uthsäde                                17 tunnor      
              Uthsäde til hwarthera hemmanet uthi                                       
              hwarthera gärdett                                              8 ½ tunna     
D            Engh til Möreby.                                                                    
              Höö till hwarthera hemmanet                              50 lass          
              Föreskrevne heman hafwa och godh lägen-                            
              heet och uthrum medh skog.  Sampt och                                 
              gott fiskewatn.                                                                        
E            Uth Engh til Wässby                                                               
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
 
På dhenne sijdan taga Hambra ägor wedh.                      
På dhenne sijdan taga Wässby ägor wid