C6:34

                                                                                                
                                                                                                            
Desse tuäne följer woro blanke                                                             
terföre te och till nödvändigheten                                                           
blevo utskurne och till Registret                                                             
fram i boken satte eller giorde den 23 januari                                       
Anno  1701