C6:39

                                                                            
 
(Rubrik:)        Österhaninge Sochn                                                        
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Stekzholmen Skäretårp   1                                                     
              Uthsäde                                                            3 ¼ tunna     
              höö till                                                               15 lass          
B            Engh som lyder til Stadzberga och                                          
              Blijsta                                                                                    
C            Eng lyder till Beteby                                                               
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Kalfzholms sund                                                                       
Beteby Engh                                                                                         
Pålsund                                                                                                
Stegz Holms Sundet                                                                             
Askewijk fiälen