C6:4

                                                                              
 
(Rubrik:)                                                                                              
 
Sotholms Häradt                                                                                  
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Tiurestadh              Skattehemman   1                                    
                                            Cronohemman   1                                    
              1.    Östergården  Skattehemman   1  är  9 öresland              
              hafuer i byamåhl         59 alnar                                                
B            Wästergärdett     uthsädhe                                 7 tunnor        
C            Östergärdett   uthsädhe                                      6 ½ tunna     
D            höö til östergården                                             30 lass          
                                                                                                            
              2     Wästergården  Cronohemman   1                                   
               hafwer i byamåhl                          42 alnar                              
B            Uthsädhe i Wästergärdett                                  7 ½ tunna     
C            I Östergärdett uthsädhe                                     6 ½ tunna     
D            höö till                                                               25 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafwer och Skogh                                   
              bådhe till timmer och swedie                                                   
              skogh Men intet fiskewatn som                                               
              doger.