C6:40-41

                                                                          
(Rubrik:)        Sotholms Häradt  Österhaninge Sochn                            
                                                                                      
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Noor.  Skattehemman                                                           
B            Uthsäde dhet ena åhret                                      3 tunnor        
C            dhet andra åhret                                                1 ½ tunna     
D            Engh til höö                                                       30 lass          
              Skogh nogh och fiskewatn gott.                                               
                                                                                                            
A            Hässlingeby.                                                                           
              Uthsäde hwarthera åhret                                    2 tunnor        
              Engh til höö                                                       20 lass          
              hafwa gott fiskewatn sampt och tim-                                       
              merskogh.                                                                              
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Askewijkan                                                                                          
Åresta wiik                                                                                   
NotaBene lyder till Hässlingetårp