C6:5

                                                                              
 
(Rubrik:)        Österhaninge Sochn                                                        
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                         
A            Nårby                    Cronohemman   1                                    
                                            Frälsehemman   1                                     
              1.   Cronogården hafwer i byamåhl                                         
                      38 alnar                                                                         
B            Uthsädhe i wästergärdett                                   4 tunnor        
C            I Östergärdet uthsädhe                                      3 ¾ tunna     
              2.   Frälsegården hafwer i bya-                                               
              måhl     35 alnar                                                                     
              Uthsädhe i hwarthera gärdet                              3 tunnor        
              höö til hwarthera hemanet                                  30 lass          
              hafwa och god skogh och uthmark                                          
              sampt fiskewatn i en frisksjö                                                   
              på skogen.                                                                             
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
D            Småhambra                                                                            
                      Skattehman    2         ett                                                  
                                                       andre                                             
              Hafwa af ålder brukes i-                                                         
              hop.                                                                                       
E             Östergärdett      uthsäde                                    10 tunnor      
F             Lille gärdet       uthsäde                                      3 tunnor        
G            Wästergärdet     uthsäde                                    12 tunnor      
H            Kärr Engen                                                                            
I             Lille Engen                                                        50 lass          
K            Stor Engen                                                                             
              Til föreskrevne heman är skogh och                                       
              uthmark til nödtårfften:                                                            
              Men medh fiskewatn må-                                                       
              ste the tillijta andre.                                                                 
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
På dhenne sijdan taga Töresta ägor wedh.                       
Hammerby Engh närmast här.                                                               
På dhenne sijdan Haffua Nårrby och Småhambra                                  
sin Skogh och Uthmark.                                                                       
På dhenne sijdan swara Möreby ägor emot.