C6:50

                                                                                                                                                                                    
Notarum Explicatio
                                                                               
A           Warnöö.  Cronotårp  4.  Frelse  1.                                         
              Haffwa lijka myckit i åker och Engh                                        
              hema.                                                                                     
B            Dhenne Engh kallas Funnerswijkz
              engen och ligger ett gått stycke ifrå                                         
              Warnö och lydher dock dhär till                                               
              hela byen.                                                                              
              hafwa och gott fiske sampt godhe                                           
              Engier och betesmark.                                                            
C            Norregärdet.  uthsäde                                        4 ½ tunna     
D            dhenne fiäll hafer östergården obyt                     1 tunneland
E             andre gärdet och uthsäde                                   4 tunnor        
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
 
Hundeträsket                                                                                        
Brunswijkan                                                                                         
östergården