C6:51

                                                                                                
                                                                                      
Notarum Explicatio
                                                                               
F             Lättinge bruk.   är järnbruk.                                                    
G            Smält ungnen.                                                                         
H            Engh till höö                                                      18 lass          
              Forsnäs.   ett tårp                                                                   
              Såen en half spann                                           
              Enghager till höö                                                10 lass          
                                                                                                             (Karttext:)                                                                                                           Wask fiälen