C6:54

                                                                            
 
(Rubrik:)        Sotholms Häradt                                                             
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
Möreby.   Crono  Skärehemman                                                         
Uthsäde hwarthera åhret                            ½ tunna                              
höö till                                                        20 lass                                
    
Gott fiske och gott uthrum medh skogh.