C6:56

                                                                            
 
(Rubrik:)        Sootholms Häradt                                                           
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Röstrandh  Crono  Skäreheman.                       
B            Uthsäde                                                            2 tunnor        
C            Uthsäde                                                            1 ½ tunna     
D            Engen höö til                                                     12 lass          
              Föreskrevne heman hafer höö skärheman                               
              eij heller flere fiskeskärhemma mehr                                        
              än som hemma widh byen.                                                      
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
E            Långwijk                                                                                
F            Uthsäde                                                            2 tunnor        
G            Uthsäde                                                            2                   
H            Engh til Långwijk                                               20 lass          
              Til Långwijk lyda effterskrevne Engier                                    
              Krokwijk. Norrön en holme i Siön                                          
              belägen til hö  5 lass.   Söderön                                              
               Halsskär.  Grönskär.  Gambleboskär                                      
              Häskär. Bruntskär.  Swertzskär.