C6:58

                                                                            
 
(Rubrik:)        Sotholms Häradt                                                             
                                                                                                            
A            Östanwijk.  Hemman   1                                                         
              Uthsäde i hwarthera gärdet                                8 tunnor        
              Engh hema på landett                                         50 lass          
              Föruthan äntå månge Engier till hööskär                                  
              och fiskeskär.