C6:6

                                                                              
 
(Rubrik:)        Sootholms Häradt      Österhaninge Sochn 
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio  
                                                                            
A            Törestadh.     Skattehemman     1                                          
B            Östergärdett      Uthsäde                                   10 tunnor      
C            Wästergärdett     Uthsäde                                  12 tunnor      
D            Engh Slett hårdwaldh                                         60 lass          
                                                                                                            
              Til förbenämte heman är godh bådhe tim-                               
              mer och annor fångeskogh.  sampt                                          
              och gott fiskewatn i insiöen på                                                
              Skogen.