C6:67-68

                                                                                            
    
(Rubrik:)        Sootholms Häradh   Wästerhaninge Sochn
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
A           Älffwesta   Skattehemman  2                                                 
              Bådhe tu lijka stora bådhe i åker och Engh                              
              och alle qvaliteter.                                             
B            Norregärdett   uthsäde                                       21 tunnaland 
               Uthsädhe til hwarthera hemmanet i bemelte                             
              gärdett                                                               10 ½ tunna   
C            Wästergärdett    uthsädhe                                  19 tunnor      
              Uthsädhe i samma gärdet till hwarthera                                   
              hemmanet                                                          9 ½ tunna     
D            Engh Slett Skenwaldh til höö                              60 lass          
              höö till hwarthera hemmanet                               35 lass          
              Föreskrevne byes uthmark räcker ¼ wägh dhär                     
              ifrå Södersijdan om byen alt nedh till                                       
              Saltsiön, och hafwa dhär till medh                     
              gott fiskewatn.                                                                        
                                                                                                            
              Fårssa ägor Närmast                                                              
              På dhenne sijdan äro Ormesta ägor närmast                            
              Stalsberga engh strax här.                                                      
              leerjord                                                                                  
              lerjord                                                                                    
              På dhenne sijdan swarar Kapp Ekeby engh emot.                  
              På dhenne sijdan om gärdesgården är Blijsta gärde belägitt.