C6:69

                                                                            
 
(Rubrik:)        Sootholms Häradh                                                          
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A            Ormästa                Skattehemman   1                                    
                                            Frälsehemman   1                                     
                                            Cronohemman   1                                    
B            Östergärdet med wreten thär till Lit                                         
              Uthsädhe alstilhopa                                            18 tunnor      
C            Wästergärdet och Uthsäde                                18 tunnor      
          1.  Skattehemanet hafr i byamåhl                             4 stenger       
              såer i hwarthera gärdett                                     8 tunnor        
              Enghage hörer til Skattehemmanet.                                         
          2. Fräslehemmanet hafr i byamåhl    3 stenger                             
               Såer i hwarthera gärdett                                     6 tunnor        
              Frälsehemanetz Enghage.                                                        
          3. Cronohemmanet hafr i byamåhl                          2 stenger       
              Såer i hwarthera gärdett                                     4 tunnor        
F            Cronohemmanet Enghage                                                      
G            Wreet til Cronohemmanet.     uthsäde                1 tunnaland
H            Engh til hela byen något Skogigh  70 lass          
              höö til Skattehemmanet                                      25 lass          
              Til föreskrevne hemmanen är lijten uthmark                            
               och intet fiskewatn.                                                                 
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
På dhenne sijdan taga Åbrunna äghor wedh                                         
mojordh                                                                                               
På dhenne sijdan taga Elfwesta äghor wedh.