C6:7

 
(Rubrik:)        Sotholms Häradt                                                             

                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               

A            Hammarby Skattehemman  1
B            Norregärdett     uthsäde                                     11 tunnor      
C            Södergärdett     uthsäde                                     7 tunnor        
               leerjordh i bådhe gärden                                                         
D            Engh godh hårdhwald till                                    40 lass          

                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafer och gott uthrum                              
              medh skogh:  Men intet fiskewatn.                                          

                                                                                                           
(Karttext:)

På dhenne sijdan taga Nårby ägor wedh.                          
lerjordh                                                                                                
Hwalsta ägor närmast.