C6:70                                                                          

(Rubrik:) Wästerhaninge Sochn                                                           

                                                                                                          

Notarum Explicatio

                                                                            

A         Cappekeby   Skatteh
emman  2                                              

             1.  Store Skattehemmanet haffwer i byamåhl   36 alnar          

B          Sår i Norregärdett                                             10 ¼ t
unnor

C         I Södergärdett                                                   12 t
unnor      

D         höö till Store Skattehemmanet                            30 l
ass          

                                                                                                          

            2.   Lille Skattehemmanet haffwer i byamåhl  21 alnar            

B          Såer i Norregärdett                                           5 ¾ t
unna     

C         I Södergärdett                                                   7                   


D         höö                                                                   25 l
ass          

E          Engh Uthjord kallas Konungz Engen brukas under                   


            Storegården i Kappekeby och giör der af smör  1 lblispund     

             Til föreskrevne Cappekeby är Skogh til nödtårfften                

            Sampt och gott fiskewatn.                                                      

                                                                                                          

(
Karttext:)                                                                                         

  

Fårssa gärde belägitt.                                                                         


lerjordh                                                                                              


lerjordh                                                                                              


Berga gärde swarar här emot                                                              


lerjordh