C6:71

                                                                            
 
(Rubrik:)        Sootholms Häradt                                                           
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Fårss.  Skattehemman   2. Cronehemman 1.  Frälsehemman  1.
B            Norregärdett.   Uthsädhe                                   32 tunnor      
              medh dhet andre gärdett som och såes                                    
              samma åhrett.                                                                         
C            Södregärdett.    Uthsädhe                                  25 tunnor      
D            Måsswals Engh full medh Skogh                       
E             Skarp Skenwaldz Engh doger intet {hö} 120 lass til hela byen
              myckitt                                                                                   
               1. Norregården     Skattehemman                                          
               2. Södregården.    Skattehemman                                          
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Landswägen ifrån Stockholm till Östmo Sochn.                                     
Sågoqwarn                                                                                            miölqwarn