C6:72

                                                                            
 
(Rubrik:)        Soot  holms Häradt                                                         
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Daleby.   Skattehemman   2                                                   
B            Norregärdett.  Uthsäde                                      10 tunnor      
C            Sodregärdett.  Uthsäde                                      9 tunnor       
              medh lille wreten som och såes                                               
              samma åhr.                                                                            
              1.   Norregården hafwer i bya-                                               
              måhl                                            18 alnar        
              Såer i Norregärdett                                           6 ¾ tunna    
              I Södergärdett                                                   5 7/8 tunna    
                                                                                                            
              2.   Södregården hafwer i bya-                                               
              måhl                                            9 alnar          
              Såer i Norregärdett                                           3 ¼ tunna     
              I Södergärdett                                                   3 1/8 tunna     
D            Slett Skenwals Engh.                                                              
E             Sommar Engen full med Skog.                                                
              Hö till Norregården                                           40 lass          
              Til Södergården                                                 20 lass          
              Föreskrevne hemanen hafwa så myckit                                  
              skogh som dhe kunne hiälpa sig med                                       
              Men intet fiskewatn.                                                               
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
 
Här tager Bärga ägor wedh.