C6:73

                                                                        
     
(Rubrik:) Wästerhaninge Sochn                                                       
                                                                                                            
     Notarum Explicatio                                                                          
A       Lijda eller Utlida     Skattehemman  1                                     
     B       Östergärdett   uthsäde                                       13 tunnor      
     C       Wästergärdett.  Uthsäde                                    11 tunnor      
     D       Engen half Skönwald och half star-                                         
              waldh til                                                                                 
     E       En Engh ligger til Östernora.                                                    
     F       En Engh til Lijda kalles Dyengen                       
     G       En Engesfiäll til Fållbrunna                                                       
     H       En Engesfiäll til Märinge.                                                          
              Höö als til föreskrevne Lijda                             80 lass          
              Föreskrevne heman hafwer skogh så myc-                             
              kit han hiälper sigh medh: Men fiske-                                      
              watn intet.                                                                              
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                                            
    
På dhenne sij-dan är Ekeby Engh belägen                                        
          På thenne sidan taga Staffz äghor wedh                                   
          Grytz ägor straxt hoos.                                                           
                 Östernora ägor straxt hoos