C6:74-75

                                                                                                                                                              
A            Grytt.  Skattehemman  2                                                        
              Lijka stora bådhe i åker och Engh                                           
B            Östergärdett.   uthsäde                                      15 tunnor      
C            Westergärdet.    uthsäde                                    12 tunnor      
              Uthsädhet till hwarthera hem-                                                 
              manet i Östergärdett                                          7 ½ tunna     
              I Wästergärdett                                                 6 tunnor        
D            Engh till Gryt.                                                                         
              Höö till hwarthera hemmanet                                                   
                                                                                       30 lass          
                                                                                                            
E             Ganestadh  Skattehemman  1                                                
F             Östergärdett    uthsäde                                      9 tunnor        
G            Wästergärdett    uthsäde                                    6 tunnor        
H            Engh                                                                 24 lass          
              Til bemelte Ganestadh hörer och Engh belä-                           
               gen på Muskön.                                                                     
              Til ganesta är hwarken fiskewatn he-                                       
              ler någon skoghzlott.                                                               
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Här taga Lijda ägor wedh                                                                     
lerjordh