C6:77

                                                                            
 
(Rubrik:)        Wästerhaninge Sochn                                                     
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Söderby.  Skattehemman  1                                                  
B            Wästergärdett.    uthsäde                                   13 tunnor      
C            Östergärdett.   Uthsäde                                     10 tunnor      
D            NorrEngen                                                                             
              höö bådhe gärdes och Engz                               30 lass          
              Föreskrevne  heman hafwa ingen skogh                                 
              heller Uthmark:  Men gott fi-                                                   
              skewatn i Saltsiön strax hema                                                 
              hoos sigh.                                                                               
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Kullesta Engh strax hoos.                                                                      
lerjordh                                                                                                
lerjordh                                                                                                
På dhenne sidan straxt om gärdes-                                                        
gården tager Fall-brunna gärde wedh.