C6:78-79

                                                                           
(Rubrik:)        Sotholms Häradh  Wästerhaninge Sochn                         
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Märinge   Skattehemman  1                                                   
B            Norregärdet.  Uthsäde                                       16 ½ tunna   
C            Södregärdett.  Uthsäde                                      16 tunnor      
D            Engh myckitt skoggångin.                                                       
E             Siö Engen och skoggångin nogh.                       
F             En Engzhaghe.                                                                        
              Höö als till Märinge                                           150 lass        
              Föreskrevne Märinge hafwer och godh skogh                        
               till timmer och Swea sampt och gott                                        
              fiskewatn.                                                                              
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
              
På dhenne sijdan komma Bärga ägor till.                         
Kullesta ägor straxt hoos.                                                                     
Siö NotaBene