C6:8

                                                                              
 
(Rubrik:)        Österhaninge Sochn                                                        
                                                                                      
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Högsta   Skattehemman   2                                                    
              1.   Norregården hafer i byamåhl    35 alnar                            
     2   Södergården hafer i byamåhl     27 alnar               
B            I hwarthera gärdett uthsäde till nor-                                         
              regården                                                            5 ½ tunna     
B            Til Södergården    uthsäde                                 4 ½ tunna     
D            höö till norregården                                            20 lass          
D            Til Södergården                                                 15 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafwa gott uthrum                                   
              bådhe till timmer och annan skogh                                           
              sampt miölqwarn neden för Engen                                          
              Men intet fiskewatn.                                                               
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Bärga Engh på dhenne sijdan                                                                
På dhenne sijdan taga Hammarby äghor wedh                                       
På thenne sijdan taga Tiursta ägor wedh.