C6:80

                                                                            
 
(Rubrik:)        Sootholms Häradh                                                          
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Kullsta.   Skattehemman  2  Lijka stora.                                 
B            Norregärdett.   Uthsädhe                                   15 tunnor      
C            Södregärdett.   Uthsädhe                                   9 ½ tunna     
              Uthsädhe til hwarthera Hemmanett i                                        
              Norregärdett                                                     7 ½ tunna     
              I Södregärdett                                                   4 ½ tunna     
D            Starrwals Engh til höö                                        60 lass          
E             En Enghage til hoo                                            
              höö till hwarthera hemmanet                               30 lass          
              Föreskrevne Hemanen haffwa och skogh                               
              så myckit the behöffwa.  Sampt och                                        
              gott fiskewatn i Saltsiön straxt nedan                                       
              för byen.                                                                                
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
lerjordh                                                                                                
Här tager Märinge ägor straxt wedh.                                                     
Lerjordh