C6:81

                                                                            
 
(Rubrik:)        Wästerhaninge Sochn                                                     
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Hemfosa   Skattehemman  2    lijka stora.                              
B            Norregärdett     Uthsäde                                    13 tunnor      
C            Södregärdet     Uthsäde och                              13 tunnor      
              Uthsäde til hwarthera Hemmanett                      
              i Norregärdett                                                    6 ½ tunna     
              I Södergärdett och lijka myckitt                         6 ½ tunna     
              Illack mojord i bådhe twå gärden.                                           
D            En deel aff Engen Kerrwald Slett                      
E             En del full medh skogh och sank Eng                  80 lass          
              Höö till hwarthera Hemmanett  gott                    40 lass          
              Föreskrevne heman hafwer godh skogh till timmer                  
              och swea.     fiskewatn intet.                                                   
                                                                                                            
F             Hemfosa tårp.   giör Skatt till Cronan särdeles   
G            Uthsäde dhet ena åhret                                      1 7/8 tunna     
H            Uthsäde dhet andre åhrett                                  1 tunna         
I              Höö til torpett                                                    12 lass          
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Ekeby ägor närmast.                                                                             
Här tager Ö-sterby Eng wed                                                                 
Här taga Häringe ägor wedh.