C6:90-100

                                                                           
(Rubrik:)        Sootholms Häradt  Wästerhaninge Sochn  
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Älesta Frälsehemman                                                            
B            Wästergiärdet.  Uthsäde                                    19 tunnor      
C            Östergiärdett.   Uthsäde                                     16 tunnor      
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Tungelsta   Skattehemman  2                                                 
B            Norregärdet.  Uthsäde                                       17 tunnor      
         1.  Skattehemman  Haffuer i bymåhl  33 alnar        
               Såer i Norregärdet                       7 ¾ tunna     
         2.  Frälsehemman  haffuer i byamåhl 24 alnar        
              Såer i Norregärdett                                           5 ½ tunna     
              Södergården i Älesta haffuer och                      
              här i Tungelsta  5 öresland jord under                                     
              samma Skatt med gården hemma                      
              och i byamåhl här                                              15 alnar        
              Såer i dhetta gärdett                                          3 ¼ tunna     
C            Södergärdet.  Uthsäde                                       13 tunnor      
         1.  Såer i Södergärdett                                            5 ½               
         2.  Såer i Södergärdett                                            3 ¼ tunnor    
              Uthsädhe til Älesta jorden                                  2 ½               
              Föreskrevne Tungelsta hafwa sin Skog wä-                            
              stersijdan om byn och räcker til wäder                                    
              siön:  Men intet fiskewatn.