C6:94


 
(Rubrik:) Wästerhaninge sochn.
 

Notarum Explicatio

 
A.     Ekeby skattehemman 3 äro lijka stora bå-
        dhe i åker och engh.
B.     Östergärdett. Vthsädhe                                      25 tunnor
         Vthsäde till hwarthera hemmanet i bemälte
         giärdett                                                              8 ¼ tunna
C.     Wästergiärdett. Vthsäde                                     21 ¾ tunna
         Vthsäde till hwarthera hemmanet i bemälte
         giärdett                                                              7 ¼ tunna
         Sandblandat leerjordh i bådhe gärden.
D.     Engh, half skönwald och half starrbotn,
         höö til hwarthera hemmanet                                50 lass
 
         Till förbemälte Ekeby är skön timmerskogh och annor
         skogh sampt fiske i en siö, kallas Träsket.
 
(Karttext::)
 
På dhenne sijdan taga Stafz ägor wedh.
Sandblandat leriordh.
På dhenne sijdan taga Hemfosa ägor wedh.
Sandblandat leerjord
lang=EN-GB Notetur hic non lacum esse, quamquam ita pictum, nam inscienter             
factum
et potius sit quoddam discrimen inter possessions.[1]


På thenne sijdan taga Lijda ägor wedh.
 [1] Den latinska texten blir i översättning: Man bör notera att här inte finns någon sjö, trots att det är ritat så; ty det är okunnigt gjort, och det bör hellre vara något slags ägogräns.