C6:95

                                                                                                                              
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Nötetårpett, belägit på stora skogen                                       
              och dess Engh bärgas til Wästerhaninge prästegårdh               
B            Engh til höö                                                       15 lass          
C            Et tårp kallas Duntårpett                                                         
D            Duntårpetz Engh