C6:96

                                                                            
 
(Rubrik:)        Wästerhaninge Sochn                                                     
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Welinge.   Skatteskiärhemman  2                                           
              bådhe lijka stora.                                                                    
B            Norregärdett.  Uthsäde                                      7 tunnor        
              Uthsädhe til hwarthera Hemma-                        
              nett i bemälte gärde                                           3 ½ tunna     
C            Södergärdet medh wreterne                               8 tunnor        
              Uthsädhe til hwarthera Hemma-                        
              nett i bemälte gärde                                           4 tunnor        
              och wreterne medh[1]                                                               
D            Måsswals Engh till                       25 lass          
              hwar.                                                                                     
              Gott och Uthwalt fiske sampt                                                  
              Skogh och Uthmark, etc.                                                        
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Hårsa Fiälen                                                                                         
Wälinges Uthmark                                                                                
På thenne sijdan taga Mökrum ägor wedh                                               
På dhenne sijdan taga Skarpa ägor wedh.
 [1] Härefter oläsligt ord