C6:97-98

                                                                           
(Rubrik:)        På Muskö                                                                      
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Mickrum.  Crono Skiärhemman   4                                        
              Lijka stora både i åker och Engh                       
                                                                                                            
E            Skarpa     Hemman  4                                                           
F             Östergärdett    uthsäde                                      tunnor           
G            Wästergärdett  uthsäde                                      tunnor           
              a.   Norregården hafr i bymåhl   17 alnar  och får höö  30 lass
              Såer i Östergärdet                                                                  
              I Wästergärdett                                                                      
              b.   Södergården hafr                      7 alnar och får höö  20 lass
              Såer i Östergärdett                                           
              I Wästergärdett                                                                      
              c.  Millangården hafr i bymåhl  9 alnar får och höö  20 lass
              Såer i Östergärdett                                           
              I Wästergärdet                                                                       
              d.   Wästergården hafr               18 alnar och får höö  30 lass
              Såer i Östergärdett                                            
              I Wästergärdett                                                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Träsk                                                                                                   
Enghage                                                                                               
Sank Engh