C7:1


          (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Brogghambra                               Skatte           1    a             
                                                                 frelse              1    b             
     2        Östergärdett  uthsäde                                        13 tunnor      
     3        Wästergärdett   uthsädhe                                   13 tunnor      
     4        Brogghambra Engh på dhenne                                                
              sijdan om åhn,  als höö                                      120 lass        
                                                                                                            
     a        Skattegårdhen hafwer i bya-                                                   
              måhl[1]                                                                                     
              Såer i hwarthera gärdet                                      9 tunnor        
              höö til samma gårdh                                           80 lass          
                                                                                                            
     b        Frelsegård hafwer i byamåhl                                                   
              med Crono uthiorden[2]                                                            
              inne meh sig[3]                                                                           
              uthsädhe i hwartera gärdet[4]                                                     
                                                                                                            
              På dhenne byes[5]                                                                     
              torp belägne, Ström[6]                                                              
              ström, hwilka[7]                                                                        
               fijtun                                                                                      
                                                                                                            
              föreskrevne heman[8]                                                               
               Skogh:[9]                                                                                  
                                                                                                            
    
    
     (Karttext:)  
    
     Här tager Byrsta qwarnegårdz ägor wedh                   
     Brogghambra Uthmark                                                                    
     Här tager trull- torpet wedh                                        
     Sandblandat iordh                                                                            
     Dhenne Engh kommer Uringe till, hwilkens qvalitet finns igen             
     pagina 37                                                                   
     Saniordh                                                                    
     Brogghambra broon                                                   
     Skenwaldz Engh                                                                              
     Här tager Litzleströms Engh wedh
     Nord.
     West
     Ost
     Syd.
     Ulnarum Scala


[1] Härefter bortfall av måttangivelse. Dokumentet skadat.

[2] Härefter bortfall av måttangivelse Dokumentet skadat.

[3] Härefter bortfall av måttangivelse. Dokumentet skadat.

[4] Härefter bortfall av måttangivelse. Dokumentet skadat.

[5] Text saknas. Dokumentet skadat.

[6] Text saknas. Dokumentet skadat.

[7] Text saknas. Dokumentet skadat.

[8] Text saknas. Dokumentet skadat.

[9] Text saknas. Dokumentet skadat.