C7:10-11


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Bärga                    Hospitals heman  2                                    
                                            Cronoheman        2                                   
              alle fyra hemanen äro lijka                                                      
              stoora.                                                                                   
     2        Östergärdett  uthsädhe                                       27 tunnor      
              med wreterna                                                                         
     3        Wästergärdett  uthsädhe                                    32 tunnor      
     4        Skarp hårdwaldz Engh kallas                                                  
              wäster Engen.                                                                        
     5        Litzle Engen.  Slett hårdwald                                                   
              uthsädhe til hwarthera hem-                                                    
     2        manet i östergärdet                      6 ¾ tunna     
     3        I Wästergärdet hwar                                          8 tunnor        
     4.5.    höö til hwarthera heman                                     35 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafwa temmelig                                       
              god åker: Men illack och skar-                                               
              pen Engh.  Gott uthrum medh                                                 
              Skogh på norrsijdan om byen                                                 
              Men intet fiskewatn.                                                               
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                          
    
     På dhenne sijdan hafua dhe gott uthrum medh Skogh  
     här tager Klippesta Engh wedh                                                         
     På dhenne sijdan är stora Skogen                                                     
     och räcker alt in til Hall                                                                    
     leerblandat Swartmylla                                                                     
     här tager Biörkesta gärde och Engh wedh.                                        
     Swartmylla leerblandat                                                                     
     på dhenne sijdan swarer Bullesta emot                        
     West.
     Ost.
     Syd.
     Scala Ulnarum