C7:101


     (Rubrik:)         Huddinge Sochn                                                                              
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Stens Sättra.   under danwijkan frelse                                     
     2        Östergärdett          uthsädhe                              8 tunnor        
     3        Wästergärdett        uthsädhe                              11 tunnor      
     4        Engen  Måsswaldh til höö                                  30 lass          
     5        Siön Orlånghen                                                                      
              Til föreskrevne heman är gott uthrum medh Skogh,                 
              sammaledes och gott fiskewatn.                        
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
     haghe                                                                         
     Måsswaldz Engh                                                                              
     Stark lerjordh                                                                                  
     Stens sättra                                                                                      
     mojordh                                                                                          
     Lacus Orlånghen                                                                              
     Eng haghe
     Scala Ulnarum