C7:103-104


     (Rubrik:)         Huddinge Sochn                                                                              
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Norre Lijsma                                                                         
     2        Östergärdet.     utsädhe                                     8 ½ tunna     
     3        Wästergärdett.   Uthsädhe                                 8 ¾ tunna     
     4        Wreeten, såes til Wästergärdett                                              
              uthsädhe                                                            2 ¼ tunna     
              Engerne äro belägne ett gott stycke oppå                                
              Skoghen wästersijdan om byen.   höö til             80 lass          
                                                                                                            
     5        Engh til Norre Lijsma och kallas Gissala Eng                           
     6        Rogh Swedh sådd   1635                                                       
     7        Ett stycke af Engen pantsatt ifrå gården för  50  
              åhr sedan:  Men nu för  3 åhr sedan igenlöst.                           
     8        Enge stycke lydher til Södre Lijssma och synes 
              wara tagitt ifrå Norre Lijsma ägor.                                          
              Till föreskrevne heman är gott uthrum medh Skogh                 
              sammalunda och gott fiskewatn.                        
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     kallas Elfwesta Engh     höö  8 lass                                                   
     denne Eng kommer Norre Lijsma til är beläghen                               
     et gott stycke på Skoghen kallas Gissala Engh.                                 
     Norre Lijsma                                                                                   
     Rågz Swedh sådd  1635                                            
     Godh byrdig leerjord                                                                       
     mojord                                                                                            
     Lacus Liisma                                                                                    
     kommer Södre Lijsma till   höö  6 lass
     West.
     Ost
     Syd.
     Scala Ulnarum.