C7:107-108


     (Rubrik:)         Huddinge Sochn                                                                              
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Södre Lijsma                                                                         
     2        Östergärdett.    uthsädhe                                    8 ½ tunna     
     3        Wästergärdett.   Uthsädhe                                 10 tunnor      
     4        Engen   hema widh byen                                                         
                      höö als                                                       100 lass        
     5        Siön Lijsma                                                                            
              Dhessföruthan ligger och under                         
              samma gårdh på Skogen en Engh                      
              kallas Slåbo Engh och kiöpt ifrå                        
              Upsala Skattegård för någre åhr se-                                       
              dan.                                                                                       
              Än en lijten Engh ligger                                                           
              och til Södre Lijsma wid Nor-                                                
              re Lijsma beläghen.                                                                
                                                                                                            
              Föreskrevne heman haffwer gott uthrum medh  
              Skogh oppå alla sijdor och gott fiskewatn.                              
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Lacus Lijsma                                                                                   
     Lerjordh                                                                                          
     Södre Lijsma                                                                                   
     Illack kärr Engh full medh bärg och Skogh.                                       
     kärr
     West.
     Ost.
     Syd.
     Scala Ulnarum