C7:111-112


     (Rubrik:)         Huddinge Sochn                                                                              
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Ågesta.     Skattehemman           2                                         
     2        Östergärdett          uthsädhe                              19 tunnor      
     3        Wästergärdett        uthsädhe                              14 tunnor      
     4        Norregården          uthsädhe i Östergär-                                  
              dhett                                                                 10 tunnor      
              I Wästergärdet uthsädhe                                    7 ¼ tunna     
     5        Södhergården   uthsädhe i Öster-                      
              gärdett                                                              9 tunnor        
              I Wästergärdet                                                  6 ¾ tunna     
     6        Engen, är myckitt dock är hon full                                           
              medh Skogh och bärgh.                                                          
              Höö til hwar gårdh ähr                                       100 lass        
              Til Ågesta länder och en Engh wid                                          
              Lille  Orlångsiö belägen.                                                         
                                                                                                            
              Til föreskrevne heman är och gott uthrum                               
              med Skogh til timmer och Swealand                                       
              Sampt och gott fiskewatn.                                                      
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Slett sae pars
     lerjordh                                                                                           
     Lacus Ågesta                                                                                   
     Slett Enghaghe                                                                                 
     Lacus Maurer-ungen                                                                        
     denne åå löper uthur en Siö kallas Ådra                      
     lerjordh                                                                                           
     Eng hage                                                                                         
     Ågesta                                                                                             
     Inhägnatt Engh aff Skogen myckitt wijdh och                                    
     full medh stor bergh och tiock Skogh.                         
     Sank Måsswaldz Engh Slett.                                                            
     detta berg kallas[1]
     Scala Ulnarum


[1] Härefter ett ord oläsligt.