C7:115


     (Rubrik:)         Huddinge Sochn                                                                              
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Lille Orlångsiöö.   Skattehemman   5 öresland  
     2        Norregärdett          uthsädhe                              4 ½ tunna     
     3        Södhergärdett        uthsädhe                              7 tunnor        
     4        Lille Orlångsiö Enghage kallas håff-                                         
              gården.                                                                                  
     5        Engh kallas Böria thär uthi skiffta                       
              bådhe Orlångsiö gårda ihop                                                    
              Store Orlångsiö                                                 70 alnar        
              Lille Orlångsiö                                                   29 ½ alnar    
     6        Engh kommer Ågesta by till.                                                   
     7        Engh hwar uthi bådhe Orlångsiö gårda skiffta    
              ihop lijka som uthi Böria                                                         
                      höö als                                                       50 lass          
              Til föreskrevne heman är Skogh att brenna och 
              Swea sammalunda och gott fiskewatn.                                    
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     I denne Engen skiffta the tilsamman bådhe lijka som    
     i den förra.                                                                 
     I denne Engh skifftar Store orlång-siö  70 alnar                                
     Lill orlångsiö   29 ½ alnar   kallas Böria.                                          
     Denne Engh kommer Ågesta byen till.                         
     Lille Orlångsiö                                                                                 
     denne Eng kallas håffgården och lille orlångsiö                                  
     har det för sig sielff                                                                           
     Ågesta Siön
     Scala Ulnarum.