C7:116


     (Rubrik:)         Huddinge Sochn                                                                              
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Orlångsiö.   Skattehemman         12 öresland                        
     2        Norregärdet           uthsädhe                              6 tunnor        
     3        Södhergärdhet       uthsädhe                              7 tunnor        
     4        Wreet til Norregärdet                                        1 ½ tunna     
     5        Engh kallas By Engen dher uthi                                               
              skifftar lille orlångsiö                                          29 alnar        
              Store orlångsiö                                                  70 alnar        
     6        Eng kallas Öen dhen lydher hijt                                               
              til dhetta orlångsiö i staden emot                        
              håffgården til dhet andre orlångsiö.                                          
                                                                                                            
              Til föreskrevne heman finns gott uthrum                                  
              med Skogh och fiskewatn.                                                      
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Måsse                                                                                             
     Måsswaldz Engh Kallas By Enghen här skifftar                                 
     Store Orlångsiö   70 alnar                                                                
     Lille Orlångsiö    29 ½ alnar                                                             
     Orlångsiö                                                                                        
     Lerjordh                                                                                          
     Orlången Lacus                                                                               
     Denne Engh kallas Öen och är sank Starrwald                                  
     och kommer Store Orlångsiö til i staden igen för håffgården
     West.
     Ost.
     Syd.
     Scala Ulnarum.