C7:117


     (Rubrik:)         Huddinge Sochn                                                                              
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Glummesta             Skattehemman  1                                     
     2        Norregardett.         uthsädhe                              9 tunnor        
     3        Wreten.                 uthsädhe                              1 ¼ tunna     
     4        Södhergärdett        uthsädhe                              10 tunnor      
     5        Wret såes samma åhr uthsädhe                          1 ½ tunna     
     6        Engh är hårdhwaldh                                                                
     7        Enge stycke, af kiästa Engh kommer                                       
              Glummesta till.                                                                        
     8        Glummesta Engh.                                                                   
              höö til Glummesta                        40 lass          
                                                                                                            
              Til Glummesta ligger och en åker i Södher-                             
              gerdet i Wijsta affiällat ut er figura patet                                   
              Sammaledes och en Enge tegh i Wijsta Engh                           
              3 stänger bredh som hijt förpantat är.                                      
                                                                                                            
              Til föreskrevne heman är godh läghenheet med
              Skogh att brenna och Swea.                                                   
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                          
    
     Lindh                                                                         
     humble-gårdh                                                                                  
     Rogh Swedh sådd  1636                                            
     Slett måsswaldz Engh någott sank                                                    
     Sandblandatt Swartmylla                                            
     Rogh Swedh sådd 1636                                                                  
     Slett hårdwaldz Eng
     West.
     Ost
     Syd.
     Scala Ulnarum.