C7:118


     (Rubrik:)         Huddinge Sochn                                                                              
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Oppsala.                Skattehemman     ½                                 
     2        Norregärdett.         Uthsädhe                             8 ½ tunna     
     3        Södhergärdett.       Uthsädhe                             5 ¼ tunna     
     4        By Engen.   Måsswaldh höö                              20 lass          
     5        Enghaghe                                                                               
     6        Lacus Orlången                                                                      
                                                                                                            
              En uth Engh på Skoghen belägen och kallas                            
              Ådra ligger och under föreskrevne heman                               
              höö til                                                                20 lass          
                                                                                                            
              Til föreskrevne heman är och gott uthrum medh Skogh           
              och fiskewatn. (Karttext:)  
Eng hage
Lacus Orlången
Opsala
Slett Enghage
Måsswaldz Engh
Slett något.
West.
Ost
Syd.
Scala Ulnarum.