C7:119-120


(Rubrik:)                                                    Huddinge Sochn.                                                                                  
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Balsta      hafwer för waritt frelsehemman  2. Skatte  1          
              Nu ihopa lagda och bygd til Sätegårdh                                    
     2        Humblegården.                                                                       
     3        Miölqwarnen.                                                                         
     4        Östergärdett.    uthsädhe                                    27 tunnor      
     5        Wästergärdett.   uthsädhe och                            27 tunnor      
     6        Stor Engen                                                                             
               haffwer och månge uth Enger något ifrå hemanet
              belägne kan få hema och borta höö til                150 lass        
                                                                                                            
              Til föreskrevne heman är nogh Skogh, Sammalunda och gott
              fiskewatn och godh läghenheet.                         
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Lille Siön                                                                                         
     Humble-gårdh                                                                                 
     Ballsta                                                                                              
     Stora Enghen någott Sank                                                                
     Lacus Orlången
     West.
     Ost
     Syd.
     Scala Ulnarum.