C7:17


(Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               

Notarum Explicatio

                                                                
     1 Bodha
     2      Norregärdett                                                     3 tunnor        
     3        Södhergärdett                                                   2 ½ tunna     
     4        Kärrwaldz Engh Skoggången                                                  
              höö                                                                   40 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne torp ligger på stoora Skogen                              
              på Öster och Wästerbröta ägor.

     (Karttext:)  
    
     Ulnarum Scala