C7:19


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Runstenen                                                                              
     2        Östergärdett    uthsadhe                                     2 ½ tunna     
     3        Wästergärdett   uthsädhe                                   4 ½ tunna     
     4        Mosswaldz Engh Skogigh                                                       
              höö til                                                                50 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne torp är bygt på Cronones                                   
              Almenninge.