C7:20


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Gullhambra  Skattehemman      ½                                          
     2        Östergärdett       uthsädhe                                  9 tunnor        
     3        Wästergärdett    uthsädhe                                  11 tunnor      
     4        Enghage Slett.                                                                        
     4        Norga Engh och                                                                     
              höö till Gulhambra                        40 lass          
     5        Gulltorpet                                                          1 tunna         
     6        Enge fiäll til Nårga                        8  lass           
     7        Engh til Oppinge                                                10  lass         
     8        Enge teg til Eltompta                                          6  lass          
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Kyrkio Siön                                                                                     
     hage                                                                                                
     här taga afwenge gärde wedh                                                           
     här tager Kagg-hambra gärde widh                                                  
     hård lerjord                                                                                     
     leerjord                          
     West.
     Ost.
     Syd.
     Scala Ulnarum