C7:21


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum explicatio                                           
     1        Tyttninge      Skattehemman  1                                               
     2        Östergärdett  uthsädhe                                       15 ½ tunna   
     3        Wästergärdett   uthsädhe                                   14 tunnor      
     4        Tyttninge Enger af hårdwaldh                                                  
     5        En Engh kommer Tyslinge till i Tälliebo[1]                                  
              höö til Tytninge als                       150 lass        
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafwer uthrum til timmer    
              och swea skogh: Men ingen lott till någott                                
              fiskewatn.                                                                              
                                                                                                            
              1636  af                                                                                 
              Sven Månson                                                                         
                                                                                                            
     (Karttext:)  
    
     West.
     Ost
     Syd                                                                                                 
     Här tage Wåhresta ägor wedh                                                          
     Sanblandat Swartmylla                                                                     
     På dhenne sijdan taga Klippesta ägor wedh.                                     
     På dhenne sijdan taga prästegårdens ägor wedh
     Scala Ulnarum


[1] Härefter ett ord oläsligt.