C7:26


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Wästerbröta  Skattehemman    2                      
     2        Östergärdett  uthsädhe                                       17 tunnor      
     3        Wästergärdett  uthsädhe                                    14 tunnor      
     4        Måsswaldz Engh                                               80 lass          
     a        Östergården hafwer i byamåhl                            46 alnar        
     2        Såer i Östergärdet                                             10 tunna       
     3        I Wästergärdet                                                  8 ½               
     b        Wästergården hafwer i byamåhl   73 alnar        
     2        Såer i Östergärdet                                             7                   
     3        I Wästergärdett                                                 5 ½ tunna     
                                                                                                            
              På wästerbröta ägor äro desse torp bygde                              
              som äre Rådala. Humbletorp. Bodha.                                     
              Runstenen är bygt på Almenningen.                                         
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     På dhenne sijdan taga Uringe ägor wedh                                          
     mojordh                                                                                          
     leerjord                                                                                           
     På dhenne sijdan är stora Skogen åth Sorunda Sochn.
     På dhenne sijdan tage Byrsta ägor wedh.
     West

     Syd
     Scala Ulnarum