C7:27-28


     (Rubrik:)                              Grodinge Sochn                                                                                                    
                                                                                                                                  
              Notarum Explicatio

                                                                                      
     1        Islesta      Skattehemman    1                                                                       
     2        Östergärdett  uthsädhe                                       13 tunnor                           
     3        Wästergärdett uthsädhe                                     11 ½ tunna                         
     4        Stoor Engen                                                      80 lass                                
                                                                                                                                  
              Föreskrevne heman hafwer godh åker sampt                                               
               fiskewatn och wreeteskogh.                                                                         
                                                                                                                                  
     A       Råby  Skattehemman    ½                                                                           
     B       Norregärdett   uthsädhe                                     11 ½ tunna                         
     C       Södergärdett  uthsädhe                                      14 tunnor                           
     D       Råby Engh kallas Sättra                                     80 lass                                
     E       Än Engier till Råby och beteshager                     16 lass                                
                                                                                                                                  
               Dhetta heman hafwer samma lägen-                                                              
              heet medh dhett förre, medh Skogh och                                                        
              fiskewatn.                                                                                                    
                                                                                                                                 
     (Karttext:)                                                                                                               
    
 
     här tager Nårga Engh strax wedh.
     Scala Ulnarum