C7:29


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Österbröta             Skattehemman  1    lijka stora                  
                                            Cronohemman  1                                     
     2        Östergärdett   uthsädhe                                      12 ½ tunna   
     3        Wästergärdett  uthsädhe                                    12 tunnor      
     4        Crono  Uthiordh                                                3 tunnorland  5
               Kärrwaldz Engier                                              90 lass          
              uthsädhe hwarthera gärdet til                                                  
              hwar gårdh                                                        6 tunnor        
              höö til hwar gårdh                        45 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafwer godh lägen                                   
              heet medh timmer och swea                                                    
              Skogh.  fiskewatn i Siögarne                                                   
              på Skogen.                                                                            
              (annan stil:) Af Sven Månsson[1] år 1636.                                 
             
     (Karttext:)                                                                                         
    
     På dhenne sijdan taga Uringe ägor  wedh                                         
     här tager Wästerbröta gärde wedh                                                   
     moiordh                                                                                           
     På dhenne sijdan ähr stoor Skoghen                                                 
     Moiordh                                                                                          
     På dhenne sijdan tager Sorunda Sochn wedh
     Scala Ulnarum


[1] Härefter ett ord oläsligt.